Python de Cero a Experto – Función Print – Video 7